img-mentions_legales.jpg

Pravni uvjeti

Urednik ove mrežne stranice („mrežna stranica“) jest:

SEB DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiées osnovano u skladu s francuskim zakonom s temeljnim kapitalom od 3 000 000 EUR i registriranim sjedištem na adresi 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, registrirano pod brojem B 016 950 842 RCS Lyon - telefon: 0033 4 72 18 18 18 telefaks: 0033 4 72 18 16 55

Glavni urednik („Directeur de publication“) mrežne stranice jest:

Gilles PELISSIER

Pružatelj usluge hostinga mrežne stranice jest:

EOLAS, Société à Responsabilité Limitée osnovano u skladu s francuskim zakonom s temeljnim kapitalom od 228 988 EUR i registriranim sjedištem na adresi 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, registrirano pod brojem B 382 198 794 RCS Grenoble – telefon: 04 76 44 50 50 telefaks: 04 76 44 00 41

Opće informacije o ovoj mrežnoj stranici:

This website is owned by SEB DEVELOPPEMENT, which is headquartered in BP 172, 69134 Ecully cedex, France.

Vlasnik ove mrežne stranice je društvo SEB DEVELOPPEMENT, čije se sjedište nalazi na adresi BP 172, 69134 Ecully cedex, Francuska.
SEB DEVELOPPEMENT dio je grupacije Groupe SEB. Groupe SEB znači sva društva izravno ili neizravno povezana s društvom SEB SA , 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY - telefon: 04 72 18 18 18, telefaks: 04 72 18 16 55


Terms of use

1. Uvod

Prije pristupanja ovoj mrežnoj stranici pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja, u kojima su opisani općeniti ugovorni uvjeti koji se primjenjuju na korištenje ove mrežne stranice, dostupne u odjeljku Legal terms.

2. Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristupanjem i/ili korištenjem ove mrežne stranice potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i sve uvjete koje oni sadrže ili na koje se pozivaju.
Ako ne prihvaćati sve ili dio obveza Uvjeta korištenja i povezanih odredbi, nemojte koristiti ovu mrežnu stranicu.

3. Izmjene stranice i uvjeti korištenja

Imamo pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeniti čitavu mrežnu stranicu i/ili ove Uvjete korištenja ili njihove dijelove. Morate čitati i redovito provjeravati Uvjete korištenja i sve uvjete na koje se pozivaju kako biste neprestano imali najnovije informacije o uvjetima koji se primjenjuju na vas.
Korištenje ove mrežne stranice nakon izmjene ovih Uvjeta korištenja ili mrežne stranice predstavlja prihvaćanje izmjena.

4. Intelektualno vlasništvo

Dajete svoju izričitu suglasnost s činjenicom da su svi dijelovi mrežne stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, fotografije, ilustracije, videozapise, zvučne zapise, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, zaštitne znakove, logotipe, tehnička i grafička rješenja, baze podataka, programsku podršku, izvorni kod dostupni na mrežnoj stranici i/ili koji prolaze mrežnom stranicom naše isključivo vlasništvo.


Izričito se zabranjuje svaka reprodukcija, prezentacija, prilagodba, promjena, objava, prijenos, izmjena, ugradnja u drugu mrežnu stranicu, trgovačko korištenje i/ili čitavo ili djelomično ponovno korištenje stranice ili bilo kojeg njezinog dijela, neovisno o sredstvu ili mediju.


Svako neovlašteno korištenje mrežne stranice ili njezinog sadržaja i informacija dostupnih na mrežnoj stranici podrazumijeva odgovornost korisnika i predstavlja prekršaj kažnjiv sukladno člancima L. 335-2 francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu.


Ista se zabrana primjenjuje za baze podataka, ako postoje, na mrežnoj stranici koje su zaštićene odredbama članaka L. 341-1 et seq. francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu. Sukladno tome, svaka reprodukcija ili dohvaćanje podrazumijeva odgovornost korisnika.
Ne može se smatrati da ovaj članak ograničava bilo koji drugi razlog akcije protiv osobne odgovorne za neovlašteno korištenje mrežne stranice ili njezinog sadržaja.

5. Odgovornost i pristup stranici

Svi podaci, informacije i objave dostupne na ili preuzete sa mrežne stranice pružene su u informativne svrhe i ni na koji način nisu iscrpne. Ne jamčimo točnost, potpunost ili pravodobnost informacija dostupnih na našoj mrežnoj stranici. Informacije dostupne na ovoj mrežnoj stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti i/ili tiskarske pogreške. Ove informacije mogu se povremeno izmjenjivati, a sve će izmjene biti dostupne u novim inačicama.


Ne možemo jamčiti da na mrežnoj stranici ne postoje nepravilnosti ili pogreške, da se one mogu ispraviti, da će mrežna stranici raditi bez prekida ili padova ili da je kompatibilna sa svim vrstama opreme.


Izjavljujete da imate vještine, resurse i znanje potrebno za korištenje ove mrežne stranice. Nadalje, izjavljujete da ste prilikom pristupanja mrežnoj stranici u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost potpunosti vaših podataka, hardvera i softvera.


Mi ili bilo koje drugo društvo povezano s grupacijom GROUPE SEB neće biti odgovorno za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu uslijed korištenja mrežne stranice, sadržaja mrežne stranice ili bilo kojeg elementa prisutnog na hosting poslužiteljima mrežne stranice.


Zadržavamo pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga te prema vlastitom nahođenju izmijenimo, prekinemo, obustavimo ili onemogućimo pristup čitavoj mrežnoj stranici ili njezinim dijelovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, funkcije i sate dostupnosti. Ni na koji način nismo odgovorni za nedostupnost mrežne stranice.

Ako imate primjedbe i prijedloge o mrežnoj stranici, obratite se administratoru mrežne stranice.

6. Povjerljivost

Osobni podaci dobiveni i prikupljeni putem mrežne stranice koriste se samo u skladu s našom politikom privatnosti te ovim Uvjetima korištenja te podliježu Politici privatnosti objavljenoj na stranici.
 

7. Poveznice na druge stranice

Mrežna stranica omogućava pristup drugim stranicama putem hiperpoveznica. Ne upravljamo tim stranicama i ne nadziremo njihov sadržaj. Prema tome, ni na koji način ne možemo biti odgovorni za sadržaj tih stranica ili za prikupljanje i prijenos osobnih podataka, spremanje kolačića i bilo koji drugi postupak.

8. Zaštita podataka

Podatke prikupljene na mrežnoj stranici obrađuje društvo SEB DEVELOPPEMENT, nadzornik podataka. U skladu s francuskim Zakonom o zaštiti podataka („Loi Informatique et Libertés“) br. 78-17 od 6. siječnja 1978., kako je izmijenjen Zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004., ova mrežna stranica prijavljena je francuskoj Agenciji za zaštitu podataka (CNIL).
Sve osobe čiji se podaci prikupljaju i obrađuju na mrežnoj stranici imaju pravo pristupa, ispravka i brisanja osobnih podataka koji se odnose na tu osobe, kao i pravo da izraze opravdanu nesuglasnost s obradom osobnih podataka.

Također se možete obratiti službi za korisnike

9. Zasluge

Dizajn, izrada, koordinacija i produkcija sadržaja mrežne stranice: agence-evolve.com